Inzicht in de vitaliteit van sport- en cultuurclubs en maatschappelijke organisaties in jouw gemeente. Met als doel sterke clubs, gezonde verenigingen.
Sport en cultuur klaar voor de toekomst!

Vitale clubs in Limburg

Vitale sport- en cultuurclubs zijn de hoeksteen van de samenleving. Deze Limburgse verenigingen hebben te maken met tal van uitdagingen. Denk aan teruglopende ledenaantallen, demografische ontwikkelingen, consumentisme, accommodatievraagstukken, minder inkomsten. De coronapandemie benadrukt de urgentie en het belang van vitale sport- en cultuurclubs nog meer.

Met devitaleclub.nl bieden we inzicht in de vitaliteit van alle clubs in jouw gemeente. Met dit inzicht pas je gemeentelijk beleid aan, bied je gerichtere ondersteuning aan clubs en leg je samen de basis voor toekomstbestendige en vitale verenigingen.

Hoe het werkt?

Via de ingebouwde en gevalideerde vragenlijst krijgen gemeenten, sport- en/of cultuurstimuleringsorganisaties inzicht in de vitaliteit van sport- en cultuurclubs.

Met de resultaten uit de vragen kunnen verenigingsondersteuners clubs gericht helpen, maken beleidsambtenaren gemeentelijk beleid dat past bij de behoeften van de club en worden clubs vitaler.

Aan de slag!

  • Devitaleclub.nl onderbouwt, stuurt bij, toetst, rapporteert en evalueert het gemeentelijk sport-, cultuur- en verenigingsondersteuningsbeleid.
  • Een gevalideerd onderzoek die vitaliteit van clubs meet. En op basis van actualiteit (bv. nieuw accommodatiebeleid) zelf vragen toevoegen.
  • Een doorkijk naar het aantal leden bij clubs in jouw gemeente tot 2040. Met data van onderzoeksbureau Etil research group wordt de verwachte demografische ontwikkelingen op wijkniveau (!) gekoppeld aan het toekomstig aantal leden van de club.
  • De oplossing voor de Limburgse verenigingsondersteuner.
  • Met één druk op de knop een rapport met inzicht in resultaten van één, een selectie of alle sport- en cultuurclubs.
  • Benchmark van resultaten op basis van clubs, geografie, discipline en jaartal. Om die reden uitermate geschikt om de voortgang via 0, 1- en 2-meting te weten.
  • Eenvoudig het subsidiebeleid van jouw gemeente (verplicht) koppelen aan devitaleclub.nl.

De vitale club in jouw gemeente?

Wil jouw gemeente aan de slag met devitaleclub.nl neem dan contact op met communicatie@hvdsl.nl.